Barefoot | Články | Návody na meranie

Výška priehlavku a obvod členku

Pri výbere obuvi berieme (okrem dĺžky a šírky chodidla) do úvahy aj výšku priehlavku a obvod členku. Často počujem mamičky hovoriť, aké má ich dieťatko vysoký priehlavok a veľakrát to veru nie je pravda 🙂 Tak ako dĺžku a šírku, aj tieto rozmery vieme odmerať.Meranie priehlavku

Dieťa alebo dospelý stojí vzpriamene, nohy má vedľa seba. Priehlavok odmeriame krajčírskym metrom od podlahy ponad priehlavok a opäť k podlahe. Dávame pozor, aby sme neviedli meter šikmo k päte, ale aby boli konce metra kolmé na podlahu. Pozor, aby meter nestláčal priehlavok, má ho len kopírovať. Meraním zistíme dĺžku „oblúka“- tam, kde sa meter dotýka zeme. V tomto prípade má priehlavok 12,3cm.

Vysoký alebo nízky priehlavok?

To, či je priehlavok vysoký alebo nízky, môžeme zistiť pohľadom pri skúšaní topánok alebo aj orientačným výpočtom. Dĺžku nameraného oblúčika jednoducho vydelíme nameranou dĺžkou nohy. Výsledný koeficient nám približne napovie, či je priehlavok vysoký, normálny alebo nízky. Koeficienty sú výsledkom štatistiky merania vyše 300 nôh.

priehlavok dĺžka     oblúčika/dĺžka nôh

nízky     menej ako 0,7

normálny       0,71-0,80

vysoký       0,81 a viac

Príklad: Krajčírskym metrom nameriame od zeme po zem 11cm.  Dĺžka nohy v našom príklade je 16cm. 11/16 = 0,6875. Podľa tabuľky ide o nízky priehlavok. 

Pozor, priehlavok sa často mýli s nižšou časťou nohy – na fotke vyznačenej červenou. Táto červená časť sa nazýva metatarzus=predpriehlavok, ja ju ľudovo volám „kopček“. Každý z nás má iné nohy, na prvej fotke vidieť hornú nôžku s menším kopčekom a spodnú s väčším kopčekom. Aj toto je potrebné zohľadniť pri výbere vhodnej obuvi.

Prečo to vôbec riešim? Pretože zbytočne vznikajú dezinformácie, ktoré vás oberajú o možnosti pri výbere vhodných topánok. Napríklad mnoho topánok sedí krásne na vyšší priehlavok, ale v oblasti „kopčeka“ sú limitujúce väčšinou kvôli švom topánok.

Ak sa vám stalo, že dieťa topánku ani neobulo hoci nemá vysoký priehlavok alebo naopak malo nad kopčekom a prstami veľa miesta, toto mohol byť dôvod 🙂 P.S. platí to aj pre dospelých 🙂

Obvod členku

Obvod členku zmeriame jednoducho, opäť krajčírskym metrom. Meter vedieme cez členok, pri priehlavku. Dáme pozor, aby meter nestláčal nohu, vedieme ho voľne, aby členok kopíroval.

členok má 16,2cm

To, či sa dajú topánočky utiahnuť dobre okolo členka môžeme ľahko overiť aj pomocou papierovej ruličky – horný rad fotiek. Najlepšie je však topánočky skúšať – spodný rad fotiek a posúdiť ako sedia  okolo členku.

členok v topánke

Na základe nameranej dĺžky a šírky chodidla (návod ako merať nájdete v tomto článku), výškay priehlavku a obvodu členku bude výber topánočiek presnejší. Najlepšie je však navštíviť predajňu s barefoot obuvou alebo využiť online či osobné poradenstvo.

Similar Posts