Barefoot | barefoot dospelí | Recenzie

Pracovná obuv a barefoot? Tipy na pracovnú a bezpečnostnú obuv

S klientmi riešim na poradenstcách aj otázku pracovnej obuvi. Existuje barefoot pracovná (bezpečnostná) obuv? Sú vôbec barefoot kritériá zlúčiteľné s pracovnou obuvou? Aj to sa dozviete v tomto článku.

Bezpečnosť na prvom mieste

Pracovná (bezpečnostná) obuv má svoje opodstatnenie. Predovšetkým chráni pred rizikom poranenia. Ak sa stane pracovný úraz, skúma sa práve, či daná osoba mala príslušné osobné ochranné pracovné pomôcky (OOPP). Rôzne zamestnania si vzhľadom na svoju povahu rizika vyžadujú odlišné ochranné pomôcky. Vychádzajú zo zákona  č. 124/2006 Z. z. o BOZP a tiež nariadenia vlády č. 395/2006 Z. z. (platí pre SR).

O nutnosti používania OOPP zamestnancov školí a informuje bezpečnostný technik. Zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancom pracovný odev a obuv zadarmo. Výnimkou je azda prípad živnostníka, ktorý si školenia BOZP zabezpečuje sám a následne má bezpečnosť pri výkone práce vo „vlastných rukách“. Ide teda skôr o akceptáciu opatrení BOZP a zváženie rizika ich nedodržiavania.

Certifikovaná pracovná obuv

Ako už aj z predošlého odstavca vyplýva, bezpečnosť na pracovisku patrí, či ste živnostník alebo zamestnanec. Vzhľadom na riziká a povahu nebezpečenstiev danej pracovnej pozície, sú rôzne požiadavky na pracovnú (bezpečnostnú) obuv. Bližšie ich definuje norma EN ISO 20345 (bezpečnostná obuv), EN ISO 20347 (pracovná obuv) a ďalšie. Požiadavky na obuv majú aj svoje označenia, pekný prehľad je v tomto článku.

Ide napríklad o vlastnosti: ochrana podošvového komplexu proti prepichnutiu, dezénová podošva, antistatické vlastnosti a ďalšie.

Barefoot a pracovná obuv?

Vzhľadom na individuálne požiadavky na vlastnosti pracovnej obuvi, nie je možné na túto otázku odpovedať jednoznačne. Zistite si, aké požiadavky sú vyžadované pre obuv do vášho zamestnania. Ak má byť certifikovaná a mať špeciálnu vlastnosť (napr ochranu proti prepichnutiu), na barefoot trhu takú obuv nenájdete. Samozrejme v praxi sa stáva, že zamestnanci nenosia pracovnú (bezpečnostnú) obuv, ale vlastnú, no s rizikom následkov a zodpovednosti v prípade úrazu.

Tipy na pracovnú a bezpečnostnú obuv

Na trhu pracovnej (bezpečnostnej) obuvi sú značky, ktoré ponúkajú viacero šírok, tvarov a zároveň spĺňajú príslušné požiadavky. Ide napríklad o značky Artra, Wintoperk, Uvex, Ardon….

Tipy na barefoot obuv

Uvediem aj pár tipov na barefoot obuv, po ktorej je dopyt ako po pracovnej obuvi. Upozorňujem zvonu, že nespĺňa žiadne špeciálne požiadavky a vlastnosti. Ide najmä o bielu obuv (do zdravotníctva) – napríklad Wildling, Feelgrounds, Be Lenka (pevnejšia päta), Groundies (pevnejšia päta), Leguano, Vivobarefoot Ultra či iné modely (aj s pevnejšou pätou) tejto značky.

Na záver

Pri výbere pracovnej (bezpečnostnej) obuvi je potrebné teda zohľadniť požadované vlastnosti obuvi a možné riziká a zodpovednosť z nedodržiavania opatrení BOZP. Komunikujte so zamestnávateľom ohľadom tejto témy a možnostiach na pracovnú a bezpečnostnú obuv.


Similar Posts