Barefoot | Články | Meranie nôh a obuvi | Návody na meranie

Problémy s vnútornými rozmermi

Výber barefoot obuvi je niekedý zložitý. Nohy treba najskôr odmerať, prirátať nadmerok a hľadať, skúšať…Vznikajú rôzne problémy s vnútornými rozmermi a nejasnosti. Mamičky často skúšajú správnu veľkosť tak, že dieťa postavia na stielky. Je tento postup správny?

Často vidím fotky nôh postavených na stielke s otázkou „Sú dobré?“. Takýto spôsob hodnotenia nadmerku je však nepresný a zavádzajúci. Postavením na stielky môžeme približne hodnotiť či korešponduje tvar nohy s tvarom stielky. Vyberateľné stielky sú často väčšie alebo menšie ako reálne vnútorné rozmery. Rozdiely bývajú (väčšinou v dĺžke) aj 0.5 až 1cm, čo je teda značný rozdiel.

Problém vzniká aj vo vnútorných rozmeroch uvádzaných eshopmi a to najmä v šírke. Často eshopy uvádzajú väčšiu šírku ako je reálne možné využiť. Na ukážku som použila papučky Beda veľkosť 29, Jonap B4 tiež veľkosť 29 a Filii M veľkosť 26. Na týchto príkladoch vidieť aj to, že vo svete barefoot obúvania sa neriadime číslovaním topánok, ale vnútornými rozmermi. Každý výrobca má vlastné kopytá a iné rozmery.

Beda papuče

Stielka Beda papúč má dĺžku 187mm a šírku 71mm (dieliky na krajčírskom metri zodpovedajú meradlu).

       .

Vnútorná dĺžka zisťovaná meradlom Plus 12 je 185mm a šírka meraná meradlom Clevermess je 71mm.

             

Tu by som chcela zdôrazniť, že je veľmi dôležité, ako sa používa meradlo Clevermess. Viaceré eshopy uvádzajú väčšiu vnútornú šírku. Ramená meradla je potrebné jemne zvonku zatlačiť, nemôžu ostať v topánke voľne roztiahnuté. Zvršok je príliš roztiahnutý do šírky a nepočíta s výškou priehlavku. Pri barefoot obuvi nemôže noha roztláčať topánku, je potrebný aj nadmerok do šírky. Na fotkách vidno rozdiel v meraní so zatlačením ramien meradla (71mm) a bez zatlačenia, kde meradlo ukazuje hodnotu až 78mm. Viac o tomto probléme nájdete v článku o Froddo čižmách.

beda-papuce-clevermess-zle

V tomto prípade je rozdiel len v dĺžke, a to o 2mm. Viaceré shopy však uvádzajú pri veľkosti 29 vnútornú šírku 75mm. Pri takejto šírke už dochádza k roztiahnutiu zvršku viac ako je šírka nášľapu. Záleží však aj na výške priehlavku, vyšší priehlavok uberie viac zo šírky a naopak. Netreba zabúdať aj na nadmerok do šírky, aby sa mohli prsty roztiahnuť. Rovnako to platí aj pri iných typoch topánok, papučky slúžili na ilustráciu.                

Filii

Posledný príklad sa týka Filii M vo veľkosti 26. Stielka má dĺžku 173mm a šírku 64mm.

                

Vnútorná dĺžka meradlom Plus 12 je 167mm. Vnútorná šírka meraná Clevermessom je 62mm.

             

V tomto prípade vzniká rozdiel v dĺžke 6mm a v šírke 2mm. Na fotke vidno ako je stielka po krajoch ohnutá dohora, keďže je väčšia ako vnútro. Nové typy Filii majú zasa stielku menšiu oproti vnútornej dĺžke cca o 0.5cm.

Ak nestlačím ramená meradla, hodnota je 67mm. Digitálnym meradlom Clevermess nemeriam vnútornú dĺžku, pretože „zobáčik“ meradla je tenký a dostane sa tam, kde prsty nie. Navyše sa nachádza v strede meradla, čiže s ním nezmeriam dĺžku správnym spôsobom a to od stredu päty k palcu.

Na porovnanie, tieto údaje uvádza eshop. Rozdiel je opäť najmä vo vnútornej šírke.

Pri výbere  barefoot obuvi sa teda nemôžeme sa riadiť číslovaním, ale vnútornými rozmermi. Aj tie však treba zisťovať vhodným spôsobom. Treba myslieť aj na nadmerok do šírky, noha nesmie pretláčať zvršok topánky. Pomocou stielok môžeme zistiť približný tvar vnútorného priestoru a porovnať ho s tvarom nohy. Ako vyplýva z článku, zisťovanie dĺžky stielkami nie je vhodné. Pozrite si tiež Ako vybrať barefoot obuv.


Similar Posts